Peter August von Schreiber

Premierleutenant Peter August von Schreiber
Født 13. desember 1788 i Roskilde.
Underoffiser ved Livgarden til Fods i København til 20. desember 1808, da han ble fenrik ved Søndenfjeldske GIR. Hadde ikke offiserseksamen.
Sekondløytnant på yngste gasje 2. juni 1809.
Virkelig sekondløytnant ved Tunøiske kompani 9. april 1810.
Forflyttet til Vestre Jarlsbergske kompani 17. juli 1810, og til de gevorbne 16. mai 1811.
Karakterisert premierløytnant 28. januar 1813.
Virkelig premierløytnant ved Nordre Laurvigske kompani 6. april 1814.
Ved hærendringen av 1. januar 1818 plassert ved Bergenske Infanteribrigades Vossestrandske kompani.
Stod i 1823 som regnskapsfører ved Sognske nasjonale Jegerkorps, fra 10. april 1819.
Kapteinvaktmester på Bergenhus 15. februar 1832.
Befordret til det sivile 19. desember 1837.
Tollkasserer i Stavanger, døde der 14. oktober 1865.
Gift: 1) 1821 på Voss med Christiane Margrethe Jersin, 1799 - 1822.
2) 31. august 1831 på Voss med avdødes søster Elisabeth Sophie Jersin, f. 1803.